ПКМ №309

З 2019 року запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволило забезпечити адресність, прозорість та підвищило якість надання реабілітаційних послуг.

Верховною Радою України підтримано ініціативу Уряду та Мінсоцполітики та прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», яким передбачено зміну назви бюджетної програми з «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» на «Реабілітація дітей з інвалідністю», це надало можливості забезпечення за принципом «гроші ходять за людиною» заходами з реабілітації дітей з інвалідністю не лише внаслідок дитячого церебрального паралічу, а також з іншими захворюваннями, тобто дозволило охопити реабілітаційними послугами більш ширшу аудиторію дітей з інвалідністю, які потребують допомоги.

Довідково: На сьогодні діти та дорослі з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України. Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності.

Порядком використання у 2021 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю, передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд) - відповідальний виконавець бюджетної програми;

орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі ‒ регіональні органи);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - місцеві органи).

Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю (далі - діти), між регіональними органами, які розподіляють бюджетні кошти між місцевими органами пропорційно чисельності дітей, які перебувають у них на обліку та потребують реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації.

Протягом року Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів може здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між регіональними органами, а регіональні органи – між місцевими органами на підставі їх звернень.

Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей реабілітаційним установам, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Першоджерело сайт фонду захисту осіб з інвалідіністю www.ispf.gov.ua

Як отримати безкоштовну послугу:

  • при наявності інвалідності необхідно звернутись до органів соціального захисту у вашому місті, районі
  • вибрати установу з переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров`я, які здійснюють заходи із реабілітації
  • попередньо домовитись про можливість отримання послуг з вибраним закладом
  • написати заявку зі вказівкою на вибрану установу
  • дочекатися поки управління соціального захисту зв`яжеться з вибраною установою та заключить договір про надання реабілітаційних послуг
  • отримати послуги згідно затвердженому в договорі їх переліку

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА КОМПЕНСАЦІЮ МОЖНА ОДИН РАЗ НА РІК

Сума виділених коштів залежить від ступеню обмежень самообслуговування та порушення функції

Терміни виділення коштів залежать від термінів подачі заявки і обсягів наявних коштів.

© 2021-2024, Apelsin. All Rights Reserved